Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Spanking art 2

Some draw style renders for the femdom spanking. I have been created a lot of Spanking art. As there is no any comment for a long time, i have no idea what do you like more. You can write me a comment (its free!) with your  preferences or critiques.


Persa and Tzina administer punishment..
Resolution 937 x 1200


Mistress Tzina rules my creations. Its true!!
Resolution 1304 x 946

Relative topics:

Femdom in Black
and white
Katty Price draw
Begging the Mistress
 for love marks
Spanking art


Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017