Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Warrior Amazons - A perfect site i suggest

I manipulate the image below, just to introduce you an Amazon’s site, I discovered last week.

Becoming a member  in this site you can find a lot of staff about Amazons , ancient and modern. Plenty movies are available also.
It’s a pay site, but you can download as free samples plenty photos while you are making a tour.

Its my favorite site.. I love it!  Thanks to Olaf Winter who is the creator of this site and i want to encourage him to continue.
Relative topics:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε Τη Γνώμη Σας - Let me know what you think about it.