Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Artemis Tsarmi - The Mistress of passion

Inspired from and dedicated to an old Hellenic Actress who was at her zenith between 60’s and 80’s. The most beautiful and talented lady of the Hellenic cinema during this era.

Artemis Tsarmi

Relative topics

Dyanne Thorn  
A dominatrix from 70’s
Vicky H.
Is anybody who wants
to be dominated
 by Her Highness?
Katty Price
 artistic nude

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε Τη Γνώμη Σας - Let me know what you think about it.