Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Scylla Charybdis and someone named Tzina. Comic release. pages 16 to 23

Here is the third set of my comic release. Resolution reduced down to 960 px (height).The rest pages are here:
- Pages 1 to 10
Pages 11 to 15
Pages 24 to 34
-Pages 35 to 44


Relative topics
New comic: "Blog at the begining"
Tzina's game
Persa. The cruel amazon in public.
Amazon's garden (Part 2)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε Τη Γνώμη Σας - Let me know what you think about it.