Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

The Slam (part 2)

Some more renders i made with dominant Ladies and Amazons giving a slam to their subs.
Enjoy.
Similar topics:
The Slam (part 1).
Slave's training as a glass holder.
Adoring your mistress. Persa.

Stay tuned! Part 3 is coming soon..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε Τη Γνώμη Σας - Let me know what you think about it.